หาผู้รับเหมาใน สิงคโปร์

ประกาศงานเกี่ยวกับที่พักอาศัยตอนนี้! ประกาศงานเกี่ยวกับการค้าตอนนี้!

ผู้รับเหมาสูงสุดเพียง 3 รายจะติดต่อเพื่อเสนอราคาประเมินกับคุณ

บริการของเรา

โพสต์งาน แล้วจะมีผู้รับเหมาสูงสุดถึง 3 รายติดต่อหาคุณ

โพสต์งานของคุณได้ฟรี

ผู้รับเหมาจะติดต่อหาคุณ

ตรวจสอบโปรไฟล์ส่วนตัวและการว่าจ้าง

ประเมินการให้บริการ

พร้อมจะเริ่มหรือยัง?

โพสต์งานเลย!

คุณกำลังมองหาการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ของคุณอยู่ใช่ไหม?

Looking renovate

ผู้รับเหมาเปี่ยมคุณภาพสำหรับงานของคุณ

บริการของเรา:

ห้องน้ำ, ช่างไม้, ช่างไฟ, งานระบบพื้น, ทั่วไป, ห้องครัว, ช่างทาสี, ช่างประปา, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, การมุงหลังคา / การป้องกันการรั่วซึม, งานปูกระเบื้อง, และ บริการช่างซ่อมบำรุง

บริการของเรา:

ระบบปรับอากาศ(แอร์), ห้องน้ำ, ช่างไม้, ช่างไฟ, งานระบบพื้น, ภูมิสถาปัตย์, ทั่วไป, ห้องครัว, ช่างทาสี, ช่างประปา, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, การมุงหลังคา / การป้องกันการรั่วซึม, สระน้ำ / ระบบน้ำในสระน้ำ, งานปูกระเบื้อง, หน้าต่างและบ...

บริการของเรา:

ห้องน้ำ, ช่างไม้, ช่างไฟ, งานระบบพื้น, ทั่วไป, ห้องครัว, ช่างทาสี, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, สระน้ำ / ระบบน้ำในสระน้ำ, และ งานปูกระเบื้อง

บริการของเรา:

ห้องน้ำ, ช่างไม้, ช่างไฟ, งานระบบพื้น, ทั่วไป, ห้องครัว, ช่างทาสี, ช่างประปา, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, งานปูกระเบื้อง, หน้าต่างและบานกระจก, และ บริการช่างซ่อมบำรุง

บริการของเรา:

ระบบปรับอากาศ(แอร์), ห้องน้ำ, ช่างไม้, ช่างไฟ, งานระบบพื้น, ภูมิสถาปัตย์, ทั่วไป, ห้องครัว, ช่างทาสี, ช่างประปา, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, การมุงหลังคา / การป้องกันการรั่วซึม, สระน้ำ / ระบบน้ำในสระน้ำ, งานปูกระเบื้อง, หน้าต่างและบ...

บริการของเรา:

ระบบปรับอากาศ(แอร์), ห้องน้ำ, ช่างไม้, ช่างไฟ, งานระบบพื้น, ภูมิสถาปัตย์, ทั่วไป, ห้องครัว, ช่างทาสี, ช่างประปา, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, การมุงหลังคา / การป้องกันการรั่วซึม, งานปูกระเบื้อง, หน้าต่างและบานกระจก, และ บริการช่างซ่อ...

บริการของเรา:

ห้องน้ำ, ช่างไม้, ช่างไฟ, งานระบบพื้น, ภูมิสถาปัตย์, ทั่วไป, ห้องครัว, ช่างทาสี, ช่างประปา, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, การมุงหลังคา / การป้องกันการรั่วซึม, งานปูกระเบื้อง, และ บริการช่างซ่อมบำรุง

บริการของเรา:

ระบบปรับอากาศ(แอร์), ช่างไม้, งานระบบพื้น, ภูมิสถาปัตย์, ทั่วไป, ช่างทาสี, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, และ บริการช่างซ่อมบำรุง

บริการของเรา:

ระบบปรับอากาศ(แอร์), ห้องน้ำ, ช่างไม้, ช่างไฟ, งานระบบพื้น, ภูมิสถาปัตย์, ทั่วไป, ห้องครัว, ช่างทาสี, ช่างประปา, ผู้ออกแบงานรีโนเวต / ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน, การมุงหลังคา / การป้องกันการรั่วซึม, สระน้ำ / ระบบน้ำในสระน้ำ, งานปูกระเบื้อง, หน้าต่างและบ...


Kluje.com ให้คุณสามารถขอราคาประเมินจากผู้รับเหมาเฉพาะราย
หรือโพสต์ให้ทุกคนเห็นด้วยก็ได้!


ค้นหาผู้รับเหมาของเรา

ผู้รับเหมาแบบไหนที่คุณต้องการ?

มีผู้รับเหมาทุกประเภทที่พร้อมทำงานให้กับความต้องการเกี่ยวกับบ้าน

Exterior
ผู้รับเหมาภายนอก
General
ผู้รับเหมาทั่วไป

kluje.com คุณจะโพสต์งานได้ง่าย และฟรี

ในฟอร์มด่วนของเรา แล้วเราจะจับคู่คำขอของคุณกับผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงาน


พร้อมจะเริ่มหรือยัง?

เห็นเราได้จาก

Kluje ในสื่อต่างๆ

เราให้บริการบนแอปสโตร์แล้วตอนนี้
ใช้งานแอปพลิเคชั่นของเราเลยตอนนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย!