/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/flash-trangchu/2018-06-18_013142_660_300.jpg
/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/flash-trangchu/2018-06-18_014152_660_300.jpg
/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/flash-trangchu/edge to cloud_660_300.jpg
/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/flash-trangchu/plc_660_300.jpg
/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/flash-trangchu/scada_660_300.jpg
/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/flash-trangchu/vipa_660_300.jpg
 

(256) 449-1360

Khám phá điện toán biên và điện toán sương mù trong nhà máy thông minh

Khám phá điện toán biên và điện toán sương mù trong nhà máy thông minh

Tin học truyền thống và với điện toán đám mây đang chuyển dịch không ngừng về hướng công nghiệp và máy móc. Nền tảng IoT thế hệ mới SUSIEtec của KONTRON cho sá»± hội tá»± giữa IT và OT.  Điện toán đám mây đã trở thành một chủ đề nóng trong ngành CNTT liên tục trong hÆ¡n một thập ká»· qua. Và trong một nghiên cứu thị trường đã thống nhất cao: Sá»± cường điệu về điện toán đám mây công cộng và lai sẽ không giảm đi trong vài năm tới. Ví dụ, IDC dá»± đoán rằng và...

Đọc thêm...
Congatec Presents Virtualized Fog Server InstallationC

Congatec Presents Virtualized Fog Server InstallationC

congatec Presents Virtualized Fog Server Installation

Congatec will be presenting its first robust, f...

Azure IoT Edge power

Azure IoT Edge power

5 Reasons Why Azure IoT Edge Is Industry's Most Promising Edge Computing Platform

Out of the top 5 pu...
Real-time network OPC UA over TSN

3185870577

The Ethernet standard and the future evolution of this base communication layer represents today an ...

What does 2018 have instore for IoT?

(757) 944-8892

Kontron believe 2018 will bring change and progress to the IoT, Industry 4.0 and Embedded Computer s...

Edge Computing: A deep dive into Edge IoT Analytics

845-365-2921

Innovations in embedded systems-on-a-chip (SoCs) have opened doors to several commercial devices tha...

 

Khám phá dòng máy tính công nghiệp Kbox A-150 của KONTRON

Khám phá dòng máy tính công nghiệp Kbox A-150 của KONTRON

Tính linh hoạt và hiệu suất cao hÆ¡n cho các ứng dụng công nghiệp.  Kontron, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về Công nghệ Máy tính IoT / Embedded (ECT), mở rộn...

6612275005
/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/job/kontron ameco 2_647_258.jpg
/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/job/kontron ameco 3_651_258.jpg
/103.74.117.224:443/images/resized/images/stories/job/kontron ameco 4_651_258.jpg