วิสาขบูชา
WEC ครั้งที่ 11 Seoul, Korea

KAE – Korea Academy of Endodontics เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอ็นโดดอนติกส์โลก ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม COEX กรุง Seoul ประเทศเกาหลีใต้

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561

วัน 21-22 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ Endo Star: Endodontic Case Contest ครั้งที่ 6 (ปี 2561)

Seminar

(318) 698-7866

รายชื่อผู้เข้าร่วม ปฏิบัติการ Hands-onและ บรรยาย การประชุมวิ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561ท่านที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่พบรายชื่อติดต่อทาง inbox ครับ ...

New Content

What’s new in Endodontics ตอนที่ 7

What’s new in Endodontics ตอนที่ 7

ตอนนี้ขอพูดถึง â€œguided endodontics” à¸«à¸£à¸·à¸­ การนำเทคโนโลยี â€œdynamic guidance” à¸¡à¸²à¸›à¸£à¸°à¸¢à¸¸à¸à¸•à¹Œà¹ƒà¸Šà¹‰à¹ƒà¸™à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸² non-surgical root canal treatment  Dynamic guidance à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹€à¸—คโนโลยีการนำทางด้วยเครื่องมือ ใช้ในการผ่าตัดทางการแพทย์รวมถึงนำทางในการฝังรากเทียม ถูกพูดถึงครั้งแรกในว...

saw11

Welcome Speech

สวัสดีครับสมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยทุกท่าน

เริ่มศักราชใหม่ปี พ.ศ. 2561 ผมขอถือโอกาสในวาระอันเป็นมงคลนี้กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญและรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวงและในโอกาสที่ผมเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯในวาระ 2561-2562 นี้ ขอเรียนว่าจะพยายามบริหารงานของสมาคมอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ à¸ªà¸¡à¸²à¸„มฯเราเติบโตอย่างต่อเนื่องมายี่สิบปีเศษแล้ว เรามีสมาชิกเพิ่มทุกปี การจัดงานประชุมวิชาการของสมาคมก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอย่างเหนียวแน่น คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้พยายามช่วยกันพัฒนาส่วนต่างๆของสมาคมให้รวดเร็วและทันสมัยเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการลงทะเบียน ยกระดับหนังสือเอ็นโดสารให้เข้าสู่ระดับสากล ทุกอย่างเรียกว่าเป็นการสานงานต่อ ก่องานใหม่ และพยายามให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด
ขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเรื่องงานประชุมวิชาการกลางปี ที่เราเพิ่งสรุปว่าจะจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 นั้น ขอให้ท่านสมาชิกคอยติดตามเรื่องราวความคืบหน้าได้จาก FB และ Website ของสมาคมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและสำหรับการประชุมวิชาการปลายปีนี้ สมาคมมีดำริที่จะจัดประชุมวิชาการสัญจรขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยเรากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานที่ และการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความกลมเกลียวของสมาชิกของเรา หากสมาชิกท่านใดมีอะไรที่อยากเสนอแนะ สมาคมยินดีรับฟังอย่างเต็มใจนะครับ à¹à¸¥à¸°à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸§à¸±à¸™à¸—ี่ 4-7 ตุลาคม 2561 จะมีการจัด World Endodontics Conference ขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ สมาคมจะจัดพาคณะกรรมการไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจไปประชุมด้วยกัน โดยเราจะเสนอข่าวให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียน ที่พัก เป็นข้อมูลให้ทุกท่านทราบต่อไป à¸œà¸¡à¸«à¸§à¸±à¸‡à¸§à¹ˆà¸²à¸ªà¸¡à¸²à¸Šà¸´à¸à¸—ุกท่านคงมีความยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคย
ขอบคุณมากครับ

ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์
นายกสมาคมฯ

Content

Back to Top