844-910-5889 oropharynx  Celem projektu jest stworzenie ośrodka wypoczynkowego, który w swym założeniu będzie integrował trzy przygraniczne kultury – śląską, łużycką i czeską.
W ramach ośrodka zostaną wybudowane następujące obiekty:

• Trzy domki wolnostojące i jeden bliźniak, każdy urządzony na styl typowy dla kultury śląskiej, łużyckiej i czeskiej. Oprócz wyglądu zewnętrznego, który będzie typowy dla jednej z wymienionych kultur, również wnętrze tych domów oraz ich wyposażenie będzie odpowiednie dla danej kultury

• Utworzenie centrum konferencyjno-szkoleniowego na 40-50 osób. Centrum to będzie pełniło również funkcję mini-muzeum trzech kultur

• Wybudowanie dróg dojazdowych oraz parkingów

• Wybudowanie wyciągu narciarskiego oraz amfiteatru

• Wybudowanie jacuzzi, boiska do siatkówki/koszykówki oraz minigolfu  

Na terenie ośrodka będą organizowane szkolenia oraz sympozja dotyczące globalizacji oraz integracji kulturowej. W planach jest organizowanie festiwali trzech kultur.

Planujemy rozpocząć inwestycje w 2012 roku, a zakończyć ją w 2014 roku. W tym też roku planujemy otwarcie ośrodka oraz pozyskanie pierwszych klientów.


undeceiver 810-493-0683
(905) 663-5832

Copyright by PZGE Sp. z o.o.   Created bylogoareas.pl