Selamat Datang ke Laman Sesawang
Jabatan Bendahari Universiti Sains Malaysia

Harapan kami adalah untuk memberikan maklumat yang pantas dan efisyen kepada seluruh warga Universiti termasuk pihak yang berkepentingan dalam memastikan pengurusan kewangan dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur berpandukan undang-undang prosedur dan arahan yang berkuatkuasa.

Pautan sebelah kiri menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

[email protected]

MEI 7 2018

BENGKEL TATACARA PEROLEHAN MENGGUNAKAN SUMBER DALAMAN UNIVERSITI

- DEWAN SULTAN ISKANDAR (DSI), UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU

APRIL 20-22 2018

KURSUS BERSIRI MALAYSIA PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS (MPSAS) SIRI PERTAMA

- ILD UiTM, BANDAR ENSTEK, NILAI, NEGERI SEMBILAN

APRIL 20-21 2018

SEMINAR ISU-ISU DALAM KONTRAK PEMBINAAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

- HOTEL SRI LANGIT, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SELANGOR DARUL EHSAN

APRIL 10-12 2018

LATIHAN PERISIAN PELAPORAN DAN ANALISA PERINGKAT JABATAN BENDAHARI

- MAKMAL 2, PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI

[email protected]

SURAT HEBAHAN FORMAT CADANGAN BELANJAWAN TAHUN 2019 BAGI KUMPULAN WANG MENGURUS DAN AM

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.

 

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

 

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Surat Hebahan Format Cadangan Belanjawan Tahun 2019 bagi Kumpulan Wang Mengurus dan Am.

 

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan sila rujuk /bursary.usm.my/perkhidmatan.php?cat=1&md=forms untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

 

Jabatan Bendahari USM

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.1 TAHUN 2018 - PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2018 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.

 

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2018 berhubung Penutupan Akaun Tahun 2018 Universiti Sains Malaysia.

 

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

 

Sekian, terima kasih.

 

Seksyen Perakaunan dan Aset

Jabatan Bendahari